Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Dziś obchodzimy Dzień Europejskiego Numeru Alarmowego 112 –  numer alarmowy do wykorzystania wtedy, gdy nie umiemy zidentyfikować zagrożenia w wymiarze 3 aktualnych numerów ratunkowych, zaczynających się od “9” lub kiedy wymagana jest interwencja wszystkich służb równocześnie.
Z numerem 112 w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe numery alarmowe, czyli:
– Straż Pożarna – 998;
– Pogotowie Ratunkowe –  999;
– Policja – 997,

z których należy korzystać stosownie do zaistniałej sytuacji. Idea dostosowania zasad alarmowania jednostek ratowniczych w naszym kraju wynika z potrzeby zapewnienia obywatelom odpowiednich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w państwach stowarzyszonych, co wymaga stworzenia warunków do właściwego współdziałania Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz opracowania i wdrożenia stosownych procedur postępowania.

Korzystanie z telefonu 112 jest bezpłatne i umożliwia połączenie ze służbami ratowniczymi o każdej porze dnia i nocy, podobnie jak z dotychczasowych telefonów alarmowych. Na terenie Województwa Świętokrzyskiego numer 112 „obsługiwany” jest przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego – siedziba Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Z tego powodu w pierwszej kolejności należy wskazać miejscowość lub miejsce (najbliższa miejscowość), w której ma miejsce zdarzenie nie czekając na pytanie dyżurnego.  Operator tego numeru najczęściej ma możliwość zlokalizowania na mapie miejsca, gdzie w danej chwili znajduje się mobilny aparat telefoniczny, z którym prowadzi korespondencję.
Jednocześnie należy pamiętać, że używanie tego numeru telefonu w sposób nieuzasadniony będzie skutkowało przewidzianymi prawem sankcjami karnymi. Należy podkreślić, że identyfikacja numeru telefonu rozmówcy, nagrywanie i rejestrowanie prowadzonych rozmów (jest to również prowadzone na numerach alarmowych), mogą zostać wykorzystane do ustalenia zasadności wezwania służby ratowniczej, a także danych osoby wywołującej alarm fałszywy.

Numer ten doczekał się swojego święta – Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, który obchodzony jest 11 lutego.

 

Opracował: Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ppoż. Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św..