Europejski Dzień Języków w Staszicu

W dniu 27 września 2021r. obchodziliśmy w LO Nr I im. Stanisława Staszica  Europejski Dzień Języków. Ideą przyświecającą temu wydarzeniu jest motywowanie uczniów do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

W ramach lekcji języka obcego przypadających w tym dniu uczniowie mieli okazję wziąć udział w atrakcyjnych zajęciach przypominających targi językowe, a przy okazji poszerzających ich wiedzę na temat kultury kraju danego obszaru językowego, przygotowanych przez nauczycieli języków obcych.

 Dzień ten szczególnie zapisał się w życiu szkoły, na co wpływ miał otwarty charakter przedsięwzięcia –  nauczyciele we współpracy z uczniami zaplanowali stoiska językowe znajdujące się w holu I piętra. Uczniowie, zachwyceni zaproponowaną formułą obchodów święta, chętnie zaangażowali się w przygotowanie atrakcji pełnych kolorów i zapachów. Otwarta formuła wydarzenia umożliwiła młodzieży podczas pauz międzylekcyjnych swobodny dostęp do stoisk w celu poszerzania wiedzy z zakresu kultury państw europejskich zgodnie z zainteresowaniami.

Różnorodne formy zaprezentowanych atrakcji, takie jak  prezentacje multimedialne, quizy językowe i kulturowe oraz konkursy zachęcały uczniów do poszerzania kompetencji językowych, tym bardziej, że przewidziane nagrody okazały się miłą niespodzianką. Nauczyciele zadbali również, by to wydarzenie było szczególnie atrakcyjne: stoiska dekorowały flagi, plakaty, balony, wstążki, właściwe dla kultury danego kraju rekwizyty, zdjęcia wydarzeń, np. English tea with her Majesty the Queen, niemiecki Oktoberfest, hiszpanskie laTomatina, rosyjski “czaj” parzony w samowarze. Nie zabrakło również charakterystycznych dla danego kręgu kulturowego przekąsek lub napojów, co stało się okazją do poznania smaków świata. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się także foto-budka z języka niemieckiego, w której chętnie fotografowali się nie tylko „germaniści”.

Europejski Dzień Języków w Staszicu stał się okazją do zaprezentowania niesamowitej pomysłowości nauczycieli i uczniów, którzy nie po raz pierwszy pokazali, że nasza szkoła
z pewnością wyróżnia się na tle innych ostrowieckich placówek.