Ekologiczne ekonomistki w wojewódzkim finale

Finał konkursu pt. „Ekologia, my i region w którym żyjemy”– XXVI edycji  odbył się 24 marca 2017 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika z Ostrowca Św. reprezentowały: Karolina Brodnicka, Klaudia Kwapisz, Izabela Mistrzyk i Wiktoria Krawczykowska z klasy III a.  Wszyscy uczestnicy  w Sali Lustrzanej WDK, rozwiązywali test sprawdzający wiedzę z zakresu tematyki leśnej, ekologii, ochrony przyrody i środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych. Następnie rozpoznawano gatunki roślin i zwierząt prawnie chronionych. Nasze dziewczęta z ekonomicznej klasy spisały się wspaniale zajmując……..II miejsce.

Uczęszczamy do klasy ekonomicznej i musiałyśmy uzupełnić wiedzę z ekologii i ochrony środowiska, ponieważ w technikum nie uczymy się biologii- zgodnie twierdzą dziewczęta. Jednak wspólna nauka, pod kierunkiem nauczyciela geografii, była przyjemna – dodaje Wiktoria. Cieszę się, że potrafię samodzielnie rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt – wtrąca Iza oraz, że poznałyśmy wiele ciekawostek przyrodniczych z naszego świętokrzyskiego regionu – uzupełnia Klaudia.

W I etapie zespół uczniowski w składzie Karolina Brodnicka, Klaudia Kwapisz, Wiktoria Krawczykowska, Izabela Mistrzyk, Natalia Wiśniewska, Magdalena Derlaga pracował nad tematem:  Rok 2016 jest Rokiem Henryka Sienkiewicza, który poprzez pałacyk w Oblęgorku, na zawsze związał się z Ziemią Świętokrzyską. Jako, że Noblista stosunkowo rzadko w nim przebywał „zaproś pisarza” na wycieczkę, podczas której pokażesz Mu najpiękniejsze zakątki i „perełki przyrodnicze” naszego regionu.

Opracowały grę dydaktyczną i ich praca została wysoko oceniona, bo na 120 prac tylko 15 przechodziło do II etapu finałowego.

Szkoła, uczniowie wraz z opiekunem otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.