„Ekolaur Świętokrzyski” dla mieszkanki Ostrowca

Anna Trojanowska, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św., została laureatką plebiscytu „Ekolaur Świętokrzyski”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w kategorii „Strażnik czystego powietrza”. Kandydaturę Anny Trojanowskiej zgłosiło Nadleśnictwo Ostrowiec. Wyniki plebiscytu zostały ogłoszone podczas konferencji „Wysoka jakość powietrza wyzwaniem XXI wieku”, która odbyła się 26.02.2020 w Kielcach.

– Mówiąc szczerze, byłam zaskoczona już samą nominacją, a co dopiero przyznaniem mi tytułu „Ekolaur Świętokrzyski”. W naszym mieście i powiecie jest wiele osób, które aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska. Jest mi niezmiernie miło, że moja aktywność została zauważona i doceniona – powiedziała Anna Trojanowska.

Zgodnie z regulaminem zwycięzca nagrody swoim zachowaniem daje przykład innym mieszkańcom swojej lokalnej społeczności jak na płaszczyźnie edukacyjnej, prewencyjnej i monitorującej postępować, aby dbać o czyste powietrze. Anna Trojanowska od wielu lat współpracuje z Nadleśnictwem Ostrowiec, obecnie jako nauczyciel i dyrektor SMS, angażując i motywując uczniów do aktywności proekologicznej, a wcześniej jako dziennikarz lokalnej telewizji, współrealizując program edukacyjny „Zielono mi”.

Jak twierdzi Anna Trojanowska, edukacja ekologiczna prowadzona od najmłodszych lat jest bardzo ważna, by móc mówić o skutecznej ochronie naszej planety w przyszłości; w myśl zasady: „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”.

„Ekolaury Świętokrzyskie” były przyznawane w trzech kategoriach: Strażnik czystego powietrza, Proekologiczna instytucja/firma oraz Innowacyjne podejście do ochrony powietrza.