EGZAMINY ZAWODOWE ROZPOCZĘTE

Trwają egzaminy w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki.

W Zespole Szkół Nr 1,2, i 3 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego łącznie do egzaminów z przedmiotów zawodowych przystąpiło 353 uczniów.

Jak podkreśla Mariusz Łata, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, egzaminy przebiegają sprawnie i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w obecnym stanie epidemiologicznym.

Pojawił się jednak problem związany z oprogramowaniem w zakresie egzaminu z mechatroniki, którą  zdawać będzie 24 uczniów Zespołu Szkół nr 3.

Program, który został przesłany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie jest bowiem kompatybilny ze sterownikami, które posiada wiele szkół w Polsce w tym również Zespół Szkół Nr 3.

O problemie zostały pisemnie powiadomione zarówno Centralna Komisja Egzaminacyjna jak i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Jednak do chwili obecnej dyrekcja szkoły nie otrzymała odpowiedzi na skierowane pismo.

Egzaminy w szkołach będą trwać jeszcze miesiąc.