EDUKACJA NA RZECZ RYNKU PRACY

W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja pn. „Edukacja na Rzecz Rynku Pracy”,  zorganizowana przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Udział w niej wzięli:  wicestarosta Andrzej Jabłoński, członek zarządu Agnieszka Rogalińska, przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak, naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Mariusz Łata oraz prelegenci w osobach: dra Leszka Sykulskiego i  dr Moniki Borek z WSBiP oraz  Anny Jastrzębskiej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Jak podkreśliła dyrektor PUP Małgorzata Stafijowska, celem konferencji było skierowanie uwagi na aspekty edukacji pod kątem potrzeb rynku pracy i działań samorządu. Stąd też pomysł na spotkanie tych trzech sektorów w celu wypracowania  wspólnych płaszczyzn działań.

Z kolei wicestarosta Andrzej Jabłoński zaznaczył, że działania administracji powinny być nakierowane na słuchanie głosu młodych ludzi i wyciąganie wniosków z ich spostrzeżeń, bo to pozwoli na zatrzymanie ich na terenie powiatu. Jednocześnie dodał, że opinie ludzi młodych  mają już częściowe odzwierciedlenie w ankietach, które były przeprowadzane w ramach prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu do roku 2030 i stanowią swego rodzaju podpowiedzi i kierunki w których administracja powinna podążać.

             

Jedną z odsłon  konferencji było przyznanie nagród  i wyróżnień dla laureatów konkursu wiedzy o rynku pracy, który po raz pierwszy od lat był przeznaczony dla młodzieży. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim przysłano osiem filmów z ośmiu szkół. Zwycięzcami okazali się  Magdalena Dudek, Aleksandra Pietrasik, Paweł Kucharski, Wiktoria Szafraniec i Oliwia Makuch z Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.