Dzień Patrona w liceum im. Joachima Chreptowicza

Dzień Patrona w liceum im. Joachima Chreptowicza

6 marca 2015 Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Chreptowicza obchodziło kolejny Dzień Patrona. Jest to wieloletnia tradycja, którą kontynuują kolejne pokolenia nauczycieli i uczniów. W tegorocznych obchodach dnia patrona wziął udział Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda i Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Wojciech Lesiak.

W ramach obchodów Dnia Patrona dyrektor szkoły Sławomir Miszczuk przedstawił w ciekawej prezentacji sylwetkę Joachima Chreptowicza. Młodzież przygotowała program artystyczny pt. The VOICE OF CHREPTUS. Zwieńczeniem obchodów było rozstrzygniecie konkursu historycznego dla gimnazjalistów nt. Joachima Chreptowicza i czasach, w których żył. Zwycięzcy, którym została Gabriela Chrobok z gimnazjum w Kunowie, nagrodę w postaci pięknego albumu historycznego ufundował i wręczył starosta Zbigniew Duda.