DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W SEKCJI EMERYTÓW I RENCISTÓW ZNP

Emeryci i Renciści ze Związku Nauczycielstwa Polskiego świętowali dzisiaj zbliżający się  Dzień Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki, Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Wanda Kołtunowicz, prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP, Ewa Malec, prezes Oddziału ZNP w Ostrowcu Św., Mariusz Łata, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego oraz występująca w roli gospodarza przewodnicząca sekcji Emerytów i Rencistów ZNP, Barbara Kluba.

Obecni na spotkaniu samorządowcy przekazali emerytom podziękowania za trud wychowawczy włożony w wieloletnie kształcenie młodzieży oraz życzenia zdrowia i radości na czas zawodowego odpoczynku.

Uroczystość stała się też okazją do  wręczenia odznaczeń oraz listów gratulacyjnych za długoletnią przynależność do ZNP oraz okolicznościowych upominków od starosty i prezydenta. Były wspomnienia i radość ze spotkania po przerwie spowodowanej pandemią. Całość uroczystości uświetnił występ chóru ze Skarżyska-Kamiennej.