Dziękują za wsparcie

Starosta Marzena Dębniak oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej na os. Słonecznym, Ewa Orłowska, w imieniu podopiecznych placówki złożyły podziękowania Fundacji Agory, za wsparcie finansowe.

DPS otrzymał 40 tysięcy w ramach Projektu „Nadzieja”, skierowanego do mieszkańców domów pomocy społecznej, hospicjów oraz innych placówek zapewniających opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym oraz obarczonym różnego rodzaju chorobami przewlekłymi.

Ostrowiecka placówka była jedną z 18 w kraju, które otrzymały wsparcie. Była to  najwyższa pula środków przeznaczonych na pomoc seniorom. Pieniądze są już na koncie Domu Pomocy Społecznej i zostaną przeznaczone na wyposażenie i zasilenie terapii zajęciowej w sprzęt muzykoterapii.

W DPS na os. Słonecznym mieszka ponad 150 podopiecznych. Bezpośrednią opiekę nad nimi sprawuje 89 pracowników, posiadających wymagane kwalifikacje.