Działania strażaków w 2019 roku podsumowane

Wicestarosta Andrzej Jabłoński uczestniczył w naradzie rocznej, zorganizowanej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. O dotychczasowych sukcesach jak i wyzwaniach na przyszłość mówili komendant st. bryg. Robert Grudzień i jego zastępca st. kpt. Tomasz Łyjak. W spotkaniu uczestniczyła również Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Sobieraj.

– Sukcesy i wysoka ocena pracy strażaków jest efektem świetnej atmosfery wokół jednostki. Współpraca z samorządami różnych szczebli, instytucjami, efektywne pozyskiwanie sprzętu z dofinansowaniem z funduszy zewnętrznych to wspaniały obraz straży pożarnej w powiecie ostrowieckim. Gratuluję komendantowi Grudniowi aktywności i życzę kolejnych sukcesów- powiedział wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Ważnym aspektem działań strażaków są szkolenia oraz ćwiczenia, które pozwalają nabierać nowych doświadczeń. Przekłada się to później na jakość pracy w trakcie akcji. Innym, ale równie istotnym elementem codziennej pracy jest prewencja społeczna i akcje edukacyjne.

Podczas spotkania rozmawiano również o działających na terenie powiatu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Obecni podkreślali, dużą gotowość i chęć do pracy funkcjonariuszy. Dzięki pozyskiwaniu sprzętu i dofinansowań z ministerstw OSP stają się kluczowymi elementami poprawiającymi bezpieczeństwo mieszkańców w gminach.

Szczególnie interesująca była prezentacja nowego sprzętu pozyskanego przez ostrowieckich strażaków.