DYSKUTOWALI O PARKU KULTUROWYM NA KRZEMIONKACH

W Rezerwacie Krzemionki odbyło się spotkanie dotyczące prac nad powołaniem Parku Kulturowego Pradziejowego Górnictwa Krzemienia nad Kamienną. W dyskusji uczestniczyli samorządowcy gmin powiatu ostrowieckiego i opatowskiego, Świętokrzyski Konserwator Zabytków oraz on-line przedstawiciele Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dyskusja miała na celu rozwianie wątpliwości związanych z funkcjonowaniem obszaru chronionego.

Powiat ostrowiecki reprezentowali: wicestarosta Andrzej Jabłoński, przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak oraz naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Spraw Społecznych Mariusz Łata i kierownik Referatu Edukacji Antoni Maciejko.

Jak mówił wicestarosta A. Jabłoński, spotkanie było pierwszym krokiem do skonkretyzowania zapisów dotyczących ograniczeń oraz stworzenia możliwości działań prorozwojowych wskazanego obszaru.

Kolejnym krokiem będzie dyskusja na poziomie samorządów lokalnych gmin powiatu ostrowieckiego i opatowskiego, radnych i podmiotów bezpośrednio zainteresowanych. Zapisy planu  powinny w sposób konkretny wskazywać, jaka działalność jest wykluczona, a jaki rodzaj działalności można na takim terenie prowadzić, a mieszkańcy winni wiedzieć jakie czekają ich ograniczenia, choćby przy zabudowie domków jednorodzinnych czy uprawie roli.