Dyrektor ZOZ odwołany

W dniu 30 czerwca 2016 r. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego podjął uchwałę w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Jarosława Seweryńskiego.

Przyczyną odwołania jest utrata zaufania do wykonywania funkcji dyrektora w związku z pogarszającą się sytuacją finansową szpitala powiatowego, brakiem należytego planowania wydatków budżetowych, które mogą skutkować zagrożeniem w prawidłowym funkcjonowaniu placówki, także wnioskowanie i pobieranie nienależnych świadczeń z ZOZ, błędy w przygotowaniu projektu wysokobudżetowej inwestycji obejmującej rozbudowę SOR wraz z lądowiskiem, publiczne przedstawienie koncepcji nie skonsultowanych wcześniej z organem właściwym.

Sytuację uznano za poważne zagrożenie dla funkcjonowania szpitala, a co za tym idzie – dostępności mieszkańców powiatu do świadczeń medycznych.

30 czerwca br. opinię w sprawie odwołania dyrektora podjęła także Rada Społeczna ZOZ.

Odwołanie dyrektora jest równoznaczne z wypowiedzeniem mu umowy o pracę.