Dwa sukcesy w jeden weekend

W dniach 21-24 kwietnia 2017 r. w Warszawie, w gmachu Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się eliminacje centralne XLVI Olimpiady Biologicznej, do których przystąpili uczniowie, którzy zostali laureatami etapu okręgowego. W tym zaszczytnym gronie znalazł się Grzegorz Waliszczak – uczeń klasy 3c o profilu biologiczno-chemicznym  LO nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zawody tego etapu składały się z zadań praktycznych w czterech pracowniach: biochemicznej, zoologicznej, botaniczno-mykologicznej i statystyczno-filogenetycznej, egzaminu pisemnego i obrony pracy badawczej poprzedzonej dwiema recenzjami i holistyczną oceną pracy. Ocena każdej z sześciu aktywności była wyrażana w skali procentowej, a wynik końcowy stanowił średnią ważoną z następującymi wagami: każda z czterech pracowni – 15%, egzamin pisemny i obrona pracy badawczej – po 20%. Na podstawie wyników końcowych uczestników wyłoniono 25 laureatów (zdobywcy miejsc 1–25) oraz 35 finalistów (zdobywcy miejsc 26-60).

Grzegorz Waliszczak, uczeń Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim, przygotowywany przez nauczyciela biologii Jolantę Wojtas, znalazł się w zaszczytnym gronie laureatów i uzyskał srebrny medal, zajmując 8 miejsce w Polsce. Jest to dla Grzegorza oraz nauczyciela biologii Pani Jolanty Wojtas i dla szkoły ogromny sukces, gdyż jest on jedynym laureatem  z województwa świętokrzyskiego. Uzyskanie tego tytułu zwalnia go z egzaminu maturalnego z biologii, z którego uzyskuje wynik 100%. Ponadto jako laureat XLVI Olimpiady Biologicznej ma już wolny wstęp na wszystkie uniwersytety medyczne  w kraju.

Podczas trwania etapu centralnego olimpiady biologicznej odbyły się również eliminacje okręgowe XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, w których wziął udział Grzegorz Waliszczak. Wysoki wynik testu zdecydował o zakwalifikowaniu ucznia do części ustnej, po rozstrzygnięciu której został laureatem tego etapu.

Grzegorz jako jedyny z Ostrowca Świętokrzyskiego będzie reprezentował  województwo świętokrzyskie w finale XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, który odbędzie się w czerwcu tego roku.

Gratulujemy Grzegorzowi i życzymy dalszych sukcesów zarówno  na olimpiadzie, jak również w zdobywaniu dalszej wiedzy i umiejętności na wymarzonych studiach medycznych.

Życzymy wszystkim gimnazjalistom, by poszli w ślady Grzegorza.