Duże pieniądze na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wicestarosta Andrzej Jabłoński odebrał z rąk wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego dwie promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Pierwsza z nich opiewa na kwotę 3.788.000 zł z przeznaczeniem na stabilizację skarpy w Ćmielowie.
Druga z nich na kwotę 982.000 zł będzie przeznaczona na odtworzenie uszkodzonej skarpy w Gromadzicach.