Drzwi otwarte w “Chreptusie”

W ramach Dni Otwartych Drzwi młodzież gimnazjalna odwiedziła Liceum Ogólnokształcące nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Nauczyciele i uczniowie Liceum przygotowali program artystyczny, pokazy sportowe, kwizy, sprawdziany umiejętności z wybranych przedmiotów i prezentacje profilów. Licznie przybyli goście z uwagą wysłuchali propozycji dotyczących przedmiotów rozszerzonych w planowanych pięciu klasach:
1) biologia, chemia, fizyka medyczna ( 1a, biologiczno-chemiczna z elementami fizyki medycznej )
2) biologia, chemia, matematyka ( 1e, biologiczno-chemiczna z matematyką ) Program nauczania wzbogacono o treści medyczne, biotechnologiczne i ekologiczne realizowane pod patronatem SGGW, UJK i UMCS.
3) matematyka, fizyka, informatyka / j. angielski (1b, matematyczno-fizyczno-informatyczna )
4) matematyka, geografia, informatyka / j. angielski ( 1d, matematyczno-informatyczna)
I zupełna nowość . Nowatorska klasa – jedyna taka w mieście
5) humanistyczno-lingwistyczna klasa uniwersytecka z elementami dwujęzyczności ( 1c, j. polski z elementami dziennikarstwa, wiedzy o filmie, teatrze, historia z elementami dwujęzyczności i do wyboru: rozszerzona wiedza o społeczeństwie lub rozszerzony j. angielski ) Warto dodać, że patronat naukowy nad tą klasą objął Instytut Filologii Polskiej, Instytut Historii oraz Instytut Filologii Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

4                          5

                                                                    7
Gimnazjaliści chętnie uczestniczyli w przygotowanych dla nich przedsięwzięciach, czego efektem były trofea w postaci dyplomów upoważniających ich do otrzymania ocen celujących i bardzo dobrych w dniu rozpoczęcia nauki w szkole. Dyrekcja, nauczyciele i młodzież Liceum Chreptowicza z empatią odniosła się do potrzeb i zainteresowań gości, którzy mogli poczuć naprawdę rodzinną atmosferę szkoły pielęgnującej tradycje i otwartej na nowoczesność, wyróżnionej prestiżowym Znakiem Jakości Szkoły – Srebrną Tarczą.

3                            8

                                                               9