Drugoklasista z „Chreptowicza” z Diamentowym Indeksem AGH

Drugoklasista z „Chreptowicza” z Diamentowym Indeksem AGH

Michał Ślusarz zdobył w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pozarekrutacyjny wstęp na wybrany kierunek studiów. Tylko dziesięć osób w kraju otrzymało ten indeks.

– Michał Ślusarz ma ponadprzeciętne zdolności matematyczne – tak o swoim podopiecznym z klasy II b mówi Dorota Drzazga, nauczyciel matematyki LO nr II im. Joachima Chreptowicza. – Jego zainteresowanie przedmiotem, ciekawość skomplikowanych zagadnień matematycznych i umiejętność samodzielnego uczenia się sprawiają, że Michał poznał już wiadomości przewidziane do realizacji na lekcjach matematyki w klasie trzeciej na poziomie rozszerzonym oraz wiadomości wykraczające poza szkolny program. To z kolei zaowocowało licznymi sukcesami naukowymi.

Michał jest laureatem wielu matematycznych konkursów. Najbardziej jednak cieszy go tegoroczny tytuł laureata Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH. Otrzymując bowiem tytuł laureata I stopnia, miano przyznawane tylko najlepszym dziesięciu osobom w kraju, automatycznie uzyskał pozarekrutacyjny wstęp na każdy kierunek studiów prestiżowej krakowskiej uczelni.

– Oczywiście myślę o podjęciu studiów technicznych, ale jeszcze nie wiem którą uczelnie wybiorę. Rozważam też naukę na Politechnice Warszawskiej i Uniwersytecie Warszawskim – mówi Michał. – Olimpiada AGH wymagała znajomości materiału z całego cyklu nauki w liceum w zakresie rozszerzonym i dodatkowo materiału wykraczającego poza program, dlatego musiałem i samodzielnie doczytywać nowe treści i mieć pozalekcyjne zajęcia indywidualne – dodaje.