Drogi w powiecie – razem zbudujemy więcej

Ważne cele realizuje się wspólnymi siłami

Drogi w powiecie ostrowieckim wymagają ciągłej modernizacji. Budowa nowych szlaków komunikacyjnych pozwala docierać do nowych miejsc  uczęszczanych i użytkowanych przez mieszkańców powiatu. Przebudowa dróg podyktowana jest zmianą oczekiwań co do funkcjonalności dróg istniejących i wiąże się m.in. z poszerzaniem, budową poboczy, pasów ruchu, odwodnień czy sygnalizacji świetlnej. Bieżących wysokich nakładów wymagają jednak remonty. Powiat Ostrowiecki na te kosztowne inwestycje stara się pozyskiwać jak najwięcej zewnętrznych  środków finansowych.  W roku ubiegłym najwięcej remontów dróg na terenie gmin powiatu wykonano dzięki wykorzystaniu środków na likwidację skutków klęsk żywiołowych oraz współfinansowania gmin. Za kwotę 1 839 312,03 złotych wyremontowano łącznie 8 130 metrów bieżących dróg.

– Ciągłe, rosnące potrzeby w zakresie poprawiania stanu szlaków komunikacyjnych, potwierdzone monitorowaniem stanu dróg prowadzonym przez Wydział Dróg Starostwa oraz zgłaszane przez gminy, staramy się sukcesywnie zaspokajać – zapewnia starosta Zbigniew Duda.

P1040929

Środki własne Powiatu pochodzące z budżetu to ułamek w skali potrzeb. Jednak połączenie własnych zasobów z ogromnym zaangażowaniem i zapobiegliwością władz powiatu w sprawie pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych, pozwoli realizować zakładane cele.

Starosta Ostrowiecki dokłada starań, aby na teren powiatu spłynęło wsparcie na finansowanie inwestycji drogowych. Od początku roku Starosta Ostrowiecki prowadzi zaawansowane rozmowy z Wicemarszałkiem Województwa, Janem Maćkowiakiem. Odbył też owocne wizyty w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, gdzie rozmawiał z Andrzejem Matysiakiem, Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, prosząc o współfinansowanie inwestycji na drogach, które ulegają degradacji w związku z prowadzoną gospodarką leśną.

– Dobra współpraca i przemyślane koncepcje mogą być sprzymierzeńcem władz powiatu w pozyskiwaniu środków na inwestycje drogowe. Staramy się dla mieszkańców – mówi starosta.

  P1140011