Drogi powiatowe w remoncie

Na zlecenia Powiatu Ostrowieckiego, w maju bieżącego roku firmy drogowe przystąpiły do realizacji kompleksowej przebudowy ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Radwana do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wartość zadania określona została na kwotę blisko 1,9 mln zł., z czego 50 % kosztów zadania sfinansowana zostanie z dotacji budżetu Państwa pozyskanej przez Starostwo Powiatowej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Plac budowy firma drogowa przejęła 14 kwietnia, natomiast w pierwszych dniach maja przystąpiła do realizacji zaplanowanych robót drogowych. Termin zakończenia prac zaplanowano do 30 września 2016 r. Szczegółowy zakres robót zakładał wybudowanie dwóch jezdni o szerokości 7 m każda, rozdzielonych pasem zieleni w miejsce dotychczasowej jednej jezdni o szerokości nienormatywnej 9 m. Przekrój tych jezdni będzie kontynuacją wlotu ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego, przebudowanego przez Powiat Ostrowiecki w zeszłym roku. Ponadto, wzdłuż os. Ogrody wybudowany zostanie od nowa chodnik o szerokości od 1,5 do 2 m oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej (gładkiej, lubianej przez rowerzystów) o szerokości 2 m.

Od strony osiedla Złotej Jesieni wybudowany zostanie chodnik o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie obejmuje również przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową studzienek kanalizacyjnych, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Przedmiotowe zadanie jest kolejnym etapem programu realizowanego przez Starostwo Powiatowe, kompleksowej przebudowy dróg powiatowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Dla przypomnienia – w 2015 roku przebudowana została ul. Chrzanowskiego wraz z przyległym skrzyżowaniem na odcinku zarządzanym przez Starostwo.

W roku 2014 i latach wcześniejszych przebudowana została ul. Iłżecka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polną, Mickiewicza i Waryńskiego, a ponadto ul. Waryńskiego, Żabia, Mickiewicza, Żeromskiego, Świętokrzyska, Siennieńska, Długa, Piaski. Są to najważniejsze ulice w Ostrowcu Świętokrzyskim.