DROGA ZA BLISKO 2,6 MILIONA

Już za kilka dni ruszy budowa ul. Chmielowskiej na odcinku blisko 3,6 km. Starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak i  wicestarosta, Andrzej Jabłoński podpisali umowę z wykonawcą Firmą Transportowo -Budowlano -Drogową „Dylmex”, Tomaszem Dylem na remont drogi powiatowej w Chmielowie, w gminie Bodzechów. Uroczystemu podpisaniu dokumentu towarzyszyli: prezydent miasta, Jarosław Górczyński, wójt gminy Bodzechów, Jerzy Murzyn, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, sekretarz gminy Bodzechów, Małgorzata Sobieraj, Radni powiatowi: Andrzej Broda i Marcin Jabłoński, radny Rady Gminy, reprezentujący Chmielów, Krzysztof Kubicki oraz Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu.

Starosta, Marzena Dębniak zaznaczyła rolę dobrej współpracy przy realizowaniu inwestycji dla mieszkańców.

-Ta droga powiatowa przebiega przez dwie jednostki samorządowe -gminę Ostrowiec i gminę Bodzechów. Wielokrotnie powtarzam, że  razem można więcej i jest to idealny przykład, gdyż realizujemy remont tej drogi przy współudziale finansowym dwóch samorządów, za co bardzo dziękuje panu prezydentowi i panu wójtowi. Jest to długi odcinek drogi bo prawie 3,6 km. Wartość tego zadania to blisko 2,6 miliona.  Środki w wysokości 60 proc. inwestycji  pochodzą z  rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaś wkład własny w wysokości 40 proc. został podzielony na trzy samorządy – gminę Ostrowiec, gminę Bodzechów i Powiat Ostrowiecki – mówiła starosta, Marzena Dębniak.

Jak podkreślali przedstawiciele władz samorządowych powiatu ostrowieckiego oraz gmin Bodzechów i Ostrowiec Świętokrzyski, to ważna strategicznie droga, przebiegająca przez  dwie gminy oraz łącząca trzecią – gminę Kunów.

-Zgodna współpraca samorządów doprowadziła do tego, że umowa została podpisana. Korzysta z tego także czwarty samorząd – gmina Kunów, gdyż tą drogą można dojechać do Kunowa.  Największym bohaterem tego wydarzenia jest radny gminy, Krzysztof Kubicki, który dwa lata temu rozpoczął starania o modernizacje tego odcinka. Na najbliższej sesji Rady Gminy Bodzechów, przeniesiemy pieniądze w kwocie ponad 300 tysięcy, to jest wkład własny. Powstanie piękny odcinek drogi, zostanie skomunikowany Chmielów, ta część z centrum miasta. Biorąc pod uwagę wykonawców, doświadczenie i możliwości finansowe nie mam wątpliwości, że  ta droga powstanie, za co pięknie dziękuję. Dziękuję  także współpracownikom, pracownikom starostwa powiatowego pod kierownictwem pana naczelnika Tomasza Mroczka za przygotowanie wszelkiej dokumentacji  -mówił Jerzy Murzyn, wójt gminy Bodzechów.

-Widzimy jak urokliwa jest ulica Chmielowska i jak ważna to arteria. Jest to skrót do Kunowa, urokliwa trasa rowerowa, trasa spacerowa, więc sporo naszych mieszkańców z Ostrowca Świętokrzyskiego korzysta z tej drogi. Stąd też jeszcze raz dziękuję starostwu powiatowemu, pracownikom, współpracownikom. Cieszymy się, że  razem z gminą Bodzechów możemy dołożyć tę przysłowiową „złotówkę”. Ta droga jest ważna, stąd dziękuję pani staroście – mówił prezydent miasta, Jarosław Górczyński.

Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego także wyraził zadowolenie z realizowanej inwestycji. Wymienił także inne zadania realizowane obecnie przez powiat ostrowiecki.

-Kilka innych tytułów inwestycyjnych jest również w trakcie realizacji. Przypomnę duże zaangażowanie w Muzeum Historyczno – Archeologiczne, niedawno podpisywaliśmy kontrakt wykonawczy na ulice Samsonowicza i 11 Listopada, gdzie w tej chwili trwają prace, także termomodernizacja  Domu Dziecka w Małachowie oraz  kilka mniejszych zadań, jak remonty przy obiektach oświatowych czy prace na bazie na potrzeby wydziału inwestycji i utrzymania dróg starostwa powiatowego. Cieszy mnie, że ten rozwój ma miejsce. Jest to „działka”, za którą  w starostwie odpowiadam i mogę tylko deklarować, że będziemy dokładać wszelkich starań, aby było to widoczne  chociażby przy zabiegach, które były bezpośrednio realizowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych czy też poprzez wnioski obecnie złożone przez starostwo do „Nowego Ładu” – mówił wicestarosta, Andrzej Jabłoński

Jak wyjaśniał wykonawca Tomasz Dyl zakres prac obejmuje frezowanie nawierzchni, ułożenie nowej, obustronny remont poboczy, remont elementów odwodnienia, remont zjazdów oraz remont mostu, a także wymianę oznakowania pionowego i odtworzenie oznakowania poziomego. Firma ma czas na wykonanie zadania do listopada br. Przez ten okres ruch na drodze będzie odbywał się wahadłowo.