DPS-y wzmocnione

Starania Starostwa Ostrowieckiego o poprawę poziomu bezpieczeństwa pensjonariuszy i pracowników DPS-ów zostały docenione. Wniosek Powiatu został rozpatrzony pozytywnie i na podstawie Uchwały Nr 2499/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, został on zakwalifikowany do otrzymania grantu finansowego w ramach projektu pn.: „Bezpieczna przyszłość” – Działanie 2.8, Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 -2020.

 Kwota grantu w wysokości 1 mln 763 tys. złotych zostanie rozdzielona pomiędzy domy pomocy społecznej. I tak DPS ul. Grabowiecka otrzyma 944 tys. zł, a DPS os. Słoneczne 819  tys. zł.

  Celem, projektu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii oraz ochrona zdrowia i życia osób szczególnie zagrożonych zakażeniem. W rezultacie powinno nastąpić podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz personelu domów pomocy społecznej w zakresie negatywnych skutków zakażenia koronawirusem. 

Ze środków przeznaczonych na projekt sfinansowane zostaną m.in. zakupy i przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa lub jego przeciwciał, zakup sprzętu i wyposażenia, urządzenie miejsca wytchnienia dla pracowników DPS, a także sfinansowana zostanie zmiana organizacji pracy i dodatkowe wynagrodzenia pracowników.

Okres realizacji projektu przewidziany jest do 31 października 2020r.