DOFINANSOWANIE TYLKO DLA JEDNEJ DROGI POWIATOWEJ

W ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Powiat Ostrowiecki aplikował o  dofinansowanie czterech zadań.

Wnioski dotyczyły przebudowy drogi powiatowej czyli tzw. starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku w Ćmielowie, remontu drogi powiatowej nr 1007T ul. Sienkiewicza wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 0657T ul. Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim, rozbudowy drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej w kierunku Dębowej Woli, remontu  drogi powiatowej nr 0664T w miejscowości Chmielów gm. Bodzechów.

Na podstawowej  liście konkursowej, czyli przeznaczonej do dofinansowania w 2021 roku znalazło się tylko jedno zadanie: remont drogi powiatowej nr 0664T w miejscowości Chmielów, gm. Bodzechów. Na wykonanie tego zadania samorząd powiatowy otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 809 000,00 zł., co stanowi 60% wartości całego zadania.

Pozostałe wnioski znalazły się na tzw. liście rezerwowej na pozycjach:

  • 15 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej” z wnioskowanym dofinansowaniem:  3 478 398,00zł.,
  • 24 „Remont drogi powiatowej nr 1007T ul. Sienkiewicza wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 0657T ul. Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim”  z wnioskowanym dofinansowaniem  2 807 904,00 zł
  • 31 „ Przebudowa drogi powiatowej – starodroża drogi wojewódzkiej Nr 755 w Ćmielowie”  z wnioskowanym dofinansowaniem 2 143 918,00 zł.