Dofinansowanie na kształcenie

Prawie 80 osób – pracowników i pracodawców otrzyma dofinansowanie na pokrycie kosztów dokształcenia m.in. kursów, studiów podyplomowych, egzaminów, które ma zapobiec utracie zatrudnienia z powodu niewystarczających kwalifikacji względem dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Na bieżący rok powiatowi ostrowieckiemu przyznano środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 534.500,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców m.in. częściowe pokrycie kosztów kursów, studiów podyplomowych czy egzaminów. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
– Limit środków finansowych przyznanych na KFS pozwoli objąć wsparciem ok.80 osób z terenu powiatu ostrowieckiego- mówi Małgorzata Kocjan, p.o. obowiązki dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wnioski o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będą przyjmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim od 07.03.2016 r. do momentu wyczerpania środków. Szczegółowe informacje i kryteria dostępne są w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej Urzędu.