DODATKOWA REKRUTACJA DO SZKÓŁ!

Uczniowie, którzy ubiegali się o miejsca na wymarzone kierunki w powiatowych szkołach średnich, poznali już wyniki rekrutacji. Na tę chwilę zostało przyjętych blisko 800 uczniów. Są jeszcze wolne miejsca.

Największym zainteresowaniem cieszył się Zespół Szkół Nr 3, dawny THM i kierunek technik – informatyk, który wybrało 80 uczniów. Tam też utworzono cztery klasy i przyjęto łącznie 170 osób. Spośród  liceów uczniowie najczęściej wybierali I LO im. S. Staszica. Tam przyjęto blisko 120 osób. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyło się również II LO im. J. Chreptowicza, a w nim  nowa cyber –klasa, gdzie chętnych było trzykrotnie więcej niż miejsc. Tu rekrutacja jest już zamknięta. Elitarna klasa liczy, zgodnie z założeniem 15 osób, a warunkiem przyjęcia była najwyższa liczba punktów. Najniższą granicą było uzyskanie 160 punktów. W technikach uczniowie najczęściej wybierali kierunki technik logistyk, technik elektronik i mechatronik. W szkołach branżowych stworzono łączone klasy. W Centrum Kształcenia Ustawicznego powstały łączone klasy o kierunkach elektromechanik, kierowca –mechanik i mechanik samochodowy. W Zespole Szkół Nr 2 powstały łączone klasy o kierunku monter budowlany i robót wykończeniowych. W ZS Nr 1 powstała klasa wielozawodowa.

Jak mówi Mariusz Łata, naczelnik Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, w szkołach średnich są jeszcze wolne miejsca i ruszyła dodatkowa rekrutacja. W liceach jest około 16 wolnych miejsc, w SMS –e około 17, w technikach 31 miejsc, zaś w szkołach branżowych 29 miejsc. W sumie jest 93 wolnych miejsc.

-Trwa dodatkowa rekrutacja, w szkołach gdzie są wolne miejsca. Dyrektorzy przyjmują podania i dokumenty,  w pierwszej kolejności od osób, które nigdzie nie zostały przypisane, z różnych  względów,  na przykład mogli ubiegać się tylko o dostanie się do jednej klasy i  tam z uwagi na pułap wyników nie zostali przyjęci. Teraz mają okazję jeszcze raz wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Z raportów dyrektorów szkół wynika, że jest duże zainteresowanie na te wolne miejsca w poszczególnych klasach – przyznaje naczelnik Mariusz Łata.

W LO Nr I jest 6 wolnych miejsc  w różnych klasach. W LO Nr II jest  10 wolnych miejsc, W SMS –e, 17 wolnych miejsc, w ZS Nr 1 – 10 wolnych miejsc, w ZS Nr 3 – 3 miejsca, w szkołach branżowych są  jeszcze dodatkowe miejsca.