Doceniają rodziny zastępcze

1 czerwca w ostrowieckim starostwie odbyło się spotkanie z okazji obchodzonego dwa dni wcześniej ogólnopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to ma na celu przede wszystkim docenienie wysiłku osób zajmujących się opieką zastępczą oraz popularyzację takiej formy pomocy potrzebującym dzieciom.

Na obchody gości zaprosiło Stowarzyszenie Rodzinnej Opieki Zastępczej oraz starosta ostrowiecki, Zbigniew Duda. W spotkaniu uczestniczyli ostrowieccy parlamentarzyści – senator Jarosław Rusiecki i poseł Andrzej Kryj, wojewodę Agatę Wojtyszek reprezentowała Anna Gromska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

– Na dzisiejszym spotkaniu chcemy podziękować przedstawicielom rodzin zastępczych oraz pomagającym im pracownikom PCPR-u za ich ciężką pracę, poświęcenie i zaangażowanie w niesienie pomocy dzieciom – mówi starosta Zbigniew Duda.

– Zaprosiliśmy rodziny zajmujące się pieczą zastępczą na terenie powiatu ostrowieckiego i starachowickiego. Są to rodziny zawodowe, spokrewnione oraz osoby prowadzące pogotowia opiekuńcze – powiedział Marek Bilski, prezes Stowarzyszenia Rodzinnej Opieki Zastępczej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– Średnia ilość rodzin zastępczych w naszym powiecie waha się od 122 do 130. To ciężka praca, osoby te przygotowują pozbawione bezpieczeństwa i ciepła rodzinnego dzieci do dorosłego życia, dają im miłość i zapewniają stabilizację – mówi Mieczysław Libuda, p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego uświetnił występ Pereł Ryszarda Góry.

   DSC_2286   DSC_2285

DSC_2284      DSC_2299

DSC_2287   DSC_2309

DSC_2320   DSC_2317

DSC_2294   DSC_2293