Dobry zawód to podstawa

Skutecznemu poradnictwu i doradztwu zawodowemu poświęcona była konferencja, która odbyła się z inicjatywy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości.

– Zależy nam na upowszechnieniu znaczenia doradztwa edukacyjnego. Jesteśmy przekonani, że uda nam się wypracować przynajmniej pewne pomysły, które będą skutkować konkretnymi działaniami, przyczyniającymi się do podniesienia jakości doradztwa zawodowego i poradnictwa w edukacji – powiedziała dyrektor CKU, Aneta Pierścińska-Maruszewska.
W konferencji udział wzięli m. in. wicestarosta Eligiusz Mich, rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości dr Izabela Zaborowska, wizytator ostrowieckiego oddziału Kuratorium Oświaty w Kielcach Wiesław Gruszka.
– Bardzo dziękuję pani dyrektor Anecie Pierścińskiej-Maruszewskiej za podjęcie takiej inicjatywy, bo poradnictwo i doradztwo zawodowe, to bardzo istotne zagadnienia w kształceniu naszej młodzieży. Szkolnictwo wciąż nie nadąża za zmieniającym się bardzo dynamicznie rynkiem pracy i za zmianami, jakie się w oświacie dokonują – powiedział wicestarosta Eligiusz Mich. – Zapowiedzi kolejnych to nowe wyzwanie, dostosowanie naszych działań do zmieniającej się sytuacji wewnętrznej w systemie polskiej oświaty. My jako powiat ostrowiecki, jako instytucja samorządowa prowadząca również szkoły średnie mamy w tej kwestii wiele do zrobienia. Ten demontaż szkolnictwa zawodowego, który odbył się kilkanaście lat temu, w tej chwili wraca, szkolnictwo zawodowe przeżywa renesans i my mamy w tym zakresie swoje sukcesy. To są elementy, które pokazują, że już dostrzegamy ten problem i nadal będziemy się skutecznie i aktywnie włączać w tego typu inicjatywy.

                                                     DSC07561

Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać ciekawych wystąpień naukowców i praktyków. O znaczeniu pracy w samorozwoju mówił dr Sylwester Scisłowicz z WSBiP. Przykłady skutecznego doradztwa i poradnictwa zawodowego wskazała dr Małgorzata Krawczyk-Blicharska. Na rolę rodziców, nauczycieli i doradców zawodowych w odkrywaniu potencjału osób młodych uwagę zwróciła Anna Stelmach, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Z kolei Małgorzata Urban, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach przedstawiła dobre rozwiązania w zakresie doradztwa zawodowego, wypracowane w swojej placówce.

DSC_4734                                   DSC_4725