Dni wolne od pracy w Świętokrzyskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

We wtorek, 2 maja (długi, majowy weekend) Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ nie pracuje. Zapraszamy natomiast w sobotę, 13 maja.

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że najbliższy wtorek, 2 maja (długi majowy weekend) jest dla pracowników ŚwOW NFZ dniem wolnym od pracy. W związku z tym nie będzie czynny ani Oddział w Kielcach, ani Punkty Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu.

Za dzień 2 maja Fundusz będzie pracował w sobotę, 13 maja w zwykłych godzinach urzędowania, tj. w godz. 8.00 – 16.00. Wyjątkiem będzie POU w Sandomierzu, który tego dnia będzie nieczynny z powodu urlopu pracownika.

Ponadto w 2017 roku dla pracowników Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wolnymi dniami od pracy będą:

  • 16 czerwca 2017 r. (piątek) za odpracowaniem w sobotę, 24 czerwca 2017 roku,
  • 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) za odpracowaniem w sobotę, 9 września 2017 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 107 ust. 5 pkt 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) oraz § 17 ust 5 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia  z dnia 8 listopada 2006 roku  (ze zm.).