Dla niepodległej

I Drużynowym Turniejem Strzeleckim Samorządowców Powiatu Ostrowieckiego oraz koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Ryszarda Góry i jego „Pereł” zainaugurowano tegoroczne obchody Święta Niepodległości.

Nowa tradycja

Celem organizowanego po raz pierwszy I Drużynowego Turnieju Strzeleckiego 10 Strzałów Ku Chwale Ojczyzny jest przywrócenie przedwojennej polskiej tradycji strzeleckiej i uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości.

– Kultywując sport strzelecki w dużej mierze wykonujemy wskazanie Marszałka Józefa Piłsudskiego: Każdy żołnierz obywatelem – „każdy obywatel żołnierzem” – to dosłowny cytat z przedwojennych plakatów wzywających do udziału w zawodach – powiedział Dariusz Kaszuba, st. insp. JS „Strzelec” 2013.

53 uczestników turnieju

Do zawodów stanęło w sumie 13 delegacji z terenu naszego powiatu: Starostwo Powiatowe na czele ze Starostą Zbigniewem Dudą i Wicestarostą Eligiuszem Michem, radni powiatowi na czele z przewodniczącym Jerzym Brożyną oraz Członkiem Zarządu, Hubertem Żądło, przedstawiciele gmin: Bałtów, Kunów – na czele z Burmistrzem Lechem Łodejem, Ćmielów, Bodzechów i Waśniów – na czele z Wójtem Krzysztofem Gajewskim, Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, Straż Pożarna na czele z Komendantem Wiesławem Ciskiem i zastępcą Sławomirem Rykwą, Harcerze na czele z Dariuszem Czupryńskim, Strzelcy na czele z Dariuszem Kaszubą – 2 drużyny oraz Ostrowieccy Patrioci. Jedynie gmina Ostrowiec nie wystawiła swoich reprezentantów.

Policja bezkonkurencyjna

Każdy z uczestników oddał po 10 strzałów. Wśród drużyn najlepsi okazali się policjanci, którzy zdobyli w sumie 154 pkt. Na drugim miejscu uplasowali się Strzelcy (127 pkt), zaś na trzecim – Patrioci (122 pkt). Drużyny te otrzymały Puchary Starosty. Wyróżniono również najlepszą zawodniczkę turnieju – Klaudia Chamera zdobyła indywidualnie aż 37 punktów. Najlepszym strzelcem zawodów został Tomasz Kwiatkowski z wynikiem 38 pkt.

– Turniej jest nawiązaniem do przedwojennej tradycji – powiedział Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki. – Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, który jest nawiązaniem do zaświadczenia, wydawanego za spełnienie czynu obywatelskiego przez oddanie 10 strzałów ku chwale Ojczyzny.

Patriotyczna wieczornica w Muzeum

Po zawodach strzeleckich, uroczystości patriotyczne kontynuowano w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Częstocicach. Zebrani goście, wśród których większość stanowili młodzi ludzie, mieli okazję wysłuchać wielu pieśni patriotycznych w niepowtarzalnym wykonaniu Pereł Ryszarda Góry.

Koncert był również okazją do wspólnego śpiewania pieśni legionowych i powstańczych. Podniosłą atmosferę wydarzenia budowała także wspaniała sceneria, w centrum której znajdował się monumentalny szkic przedstawiający Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Każdego z uczestników wieczornicy udekorowano pamiątkowym kotylionem w barwach narodowych.