Dialog w szpitalu

Dobra komunikacja między kierownictwem szpitala, a pracownikami oraz racjonalizacja działań oddziałów to początek zmian, których owocem ma być uzdrowienie placówki. Temu poświęcone było spotkanie wicestarosty Andrzeja Jabłońskiego, p.o. dyrektora Aldony Jarosińskiej oraz naczelnika Mariusza Łaty z kierownikami oddziałów lecznicy. Po rozmowach wnioski ze spotkania przekazano ostrowieckim mediom na konferencji prasowej.