Deszcz nagród dla uczniów THM-u

Deszcz nagród dla uczniów THM-u

Poprzedni tydzień był rekordowy pod względem ilości nagród i dyplomów, jakie zdobyli uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, czyli popularnego THM-u.

VIII Olimpiada Innowacji Technicznych

15 czerwca Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Techniki i Wynalazczości uhonorowali laureatów etapu wojewódzkiego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dokonał Marszałek Województwa Adam Jarubas wspólnie z fundatorami podczas posiedzenia Świętokrzyskiej Rady Innowacji.

W kategorii – „R” Pomysł Techniczny pierwsze miejsce zajęła praca „FarmAsystent”, autor – Maciej Chadała, opiekun – mgr inż. Dariusz Granat.

W kategorii „P” – Pomoc dydaktyczna pierwsze i drugie miejsce zajęły prace: „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii do celów dydaktycznych, użytkowych i dochodowych”, autorzy – Paweł Mroczek, Grzegorz Masłowski, Mateusz Wiącek, opiekun – mgr inż. Radosław Moskal oraz „Wykorzystanie programu Excel do badania podstawowych członów automatykii regulatorów”, autorzy – Karol Walas, Dawid Tutalak, Wojciech Szczepański, opiekun – mgr inż. Radosław Moskal.

W kategorii „E” – Pomysł ekologiczny drugie miejsce zajęła praca „Wykorzystanie sterowników PLC do poprawienia efektywności działania urządzeń oszczędzających energię”, autorzy – Damian Kaczmarzyk, Dominik Nowakowski, opiekun – mgr inż. Radosław Moskal.

Nagrodę dodatkową za szczególny wkład w przygotowanie uczniów otrzymał mgr inż. Radosław Moskal, opiekun 3 prac zakwalifikowanych do finału krajowego Olimpiady Innowacji Technicznych Wynalazczości.

X Konkurs „Młody Wynalazca 2015”

W X Konkursie „Młody Wynalazca 2015” organizowanym przez Fundację HALLER PRO INVENTIO we współpracy z firmą EUROBUSINESS – HALLER pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Gospodarki wyróżnienie za pracę „Opaska – Asystent Ratownika” otrzymali Emilian Ścibisz i Adrian Pikus. Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone 26 czerwca w czasie gali wręczenia nagród Międzynarodowych Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Krakowie. Nagrodą jest prezentacja rozwiązań na Giełdzie Wynalazków 2016 (Warszawa, Centrum Nauki Kopernik, luty 2016 r.).

Adrian i Emil, wraz z opiekunem naukowym mgr inż. Radosławem Moskalem otrzymali również propozycję od FSNT NOT zaprezentowania swojego rozwiązania na XI Międzynarodowych Targach Wynalazczości SIIF 2015, które odbędą się w Seulu – Korea Południowa w terminie 26-29.11.2015.

Konkurs „Eko Szkoła”

18 czerwca na Seminarium Dobrych Praktyk w Kielcach odbyło się podsumowanie projektu „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”. Wręczono również nagrody w Konkursie „Eko Szkoła”, który został zrealizowany w ramach projektu. Praca uczniów z ZS3 pt. „Kolektor słoneczny z puszek aluminiowych” zdobyła II miejsce. Autorami pracy byli: Bartosz Kaczmarczyk, Jan Jareński, Michał Szczepański i Klaudia Szczygieł, zaś opiekunem mgr inż. Radosław Moskal. Uczniowie zdobyli nagrodę dla szkoły – zestaw edukacyjny „ENERGIA WIATRU” (ok. 8 000 zł), zaś dla siebie – tablety.