Debatowali nad bezpieczeństwem

Po raz pierwszy w tym roku zebrała się komisja bezpieczeństwa powiatu ostrowieckiego. Jej celem było podsumowanie ubiegłorocznych działań oraz określenie tegorocznych przedsięwzięć. Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda podkreślił, że bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ostrowieckiego  jest priorytetowym obecnych władz, dlatego podejmowane będą wszelkie działania mające na celu zapewnienie nie tylko bezpieczeństwa, ale również dostępności do wszystkich służb odpowiedzialnych za  pilnowanie porządku.

Jak zauważono, problemem, który z roku na rok przybiera na sile i staje się coraz groźniejszym jest dostępność do tzw. dopalaczy i środków psychouzależniających. Elżbieta Góralska-Dulny z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przyznała, że roku na  rok wzrasta liczba osób, u których stwierdzono zatrucia tego rodzaju specyfikami. O ile w roku 2015 były to 34 osoby, to rok temu już 56. W roku 2016 przeprowadzono 19 kontroli miejsc, w których oferowane były dopalacze, podczas których zabezpieczono do specjalistycznych badań prawie 1,5 tysiąca próbek.

Niestety, zarówno policja jak i służby sanitarne przyznają, że środki te są coraz łatwiej dostępne nie tylko w otwartej sprzedaży, ale również za pośrednictwem internetu. A to znacznie utrudnia nie tylko dotarcie do sprzedawcy, ale również ukaranie dystrybutorów. Utrudnione jest także karanie osób rozprowadzających dopalacze. Może się to stać dopiero po przeprowadzeniu specjalistycznych badań zatrzymanych próbek, co trwa często wiele miesięcy. Wyegzekwowanie kar po tak długim okresie jest często niemożliwe, m. in. również z powodu bardzo częstego umorzenia postępowań wobec dystrybutorów. Dlatego uznano, że tak jak w latach poprzednich szczególnie ważna będzie profilaktyka, czyli wszechstronne działania mające na celu popularyzowanie przede wszystkim wśród osób w wieku szkolnym szkodliwości tego rodzaju specyfików. W przygotowywaniu, a potem przeprowadzaniu tego rodzaju akcji będą angażowani nie tylko funkcjonariusze policji czy pracownicy Sanepidu, ale przede wszystkim pedagodzy i nauczyciele.

Podczas posiedzenia powiatowej komisji bezpieczeństwa omawiano również przygotowanie służb podlegających powiatowi w sytuacji klęsk żywiołowych czy ataków terrorystycznych. W skład komisji bezpieczeństwa wchodzą przedstawiciele samorządu powiatowego i władz powiatu ostrowieckiego, pracownicy starostwa, sanepidu oraz przedstawiciele służb mundurowych, w tym policji.

DSC_8557DSC_8556 DSC_8555DSC_8554 DSC_8553DSC_8549