Dbamy o bezpieczeństwo

W grudniu bieżącego roku w LO nr I im St. Staszica przeprowadzono próbną ewakuację. Decyzję o ewakuacji podjął dyrektor D. Kaszuba, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem opuszczania budynku szkoły oraz zbiórki w oznakowanym miejscu.

Obserwatorem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej był kpt. Paweł Kot. Ewakuacja przebiegła sprawnie, młodzież była zdyscyplinowana i słuchała poleceń nauczycieli, którzy wyprowadzili uczniów z budynku szkoły. Czas ewakuacji  był krótki, ruch uczniów uporządkowany, bez spiętrzeń i zahamowani, stwarzających dodatkowe utrudnienia i zagrożenia.  Osoby znajdujące się na korytarzu poruszały się szybkim krokiem w wyznaczonym kierunku, lecz bez przebiegania i wyprzedzania osób znajdujących się przed nimi.  Nie zatrzymywano się ani nie poruszano w kierunku przeciwnym wyznaczonemu kierunkowi ewakuacji. Nie podejmowano prób przyśpieszania wychodzenia , wyprzedzania, wydawania okrzyków. Uczniowie zachowali spokój i ciszę, pomagali tym, którzy mają ograniczoną zdolność poruszania się. Ewakuacja  odbywała  się  etapowo:  pierwszy etap związany był z poruszaniem się w pomieszczeniach w kierunku drzwi ewakuacyjnych,  drugi etap polegał na poruszaniu się po drogach ewakuacyjnych do wyjścia ewakuacyjnego końcowego,  trzeci etap to wyjście na zewnątrz budynku i  przemieszczenie się do miejsca zbiórki. Po zakończeniu ewakuacji dokonano kontroli na poszczególnych kondygnacjach budynku w celu sprawdzenia czy wszystkie osoby opuściły pomieszczenia a następnie sprawdzono samopoczucie uczniów i  stan osobowy na podstawie listy obecności. O zakończeniu ewakuacji zameldowano dyrektorowi i  obserwatorowi PSP.