Dary dla Zespołu Szkół Nr 3

      Przed południem w Zespole Szkół Nr 3  – dawnym THM, odbyło się przekazanie darów dla placówki  z udziałem naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Mariusza Łaty, dyrektora szkoły, Tomasza Łodeja, prezydenta  miasta Jarosława Górczyńskiego, w asyście – Roberta Pasternaka,  naczelnika  Wydziału Informatyki UM i Tomasza Gębki, naczelnika Wydziału Promocji UM. Szkoła wzbogaciła się o systemy informatyczne FORTI GATE, które już nie są wykorzystywane w placówkach w mieście, a tym samym będą służyć uczniom THM. Placówka  także otrzymała wsparcie finansowe z budżetu miasta  w wysokości 65 tysięcy na konieczne prace remontowe.

Wspólnie ze starostą Marzeną Dębniak, mówimy jednym głosem, że Zespół Szkół Nr 3, to najlepsza szkoła  techniczna w regionie, którą należy promować i rozsławiać, stąd też miasto Ostrowiec Świętokrzyski, po raz pierwszy, w podziękowaniu za pracę nauczycieli i za wyniki uczniów, wyszło z taką inicjatywą przekazania środków z budżetu oraz sprzętu informatycznego  na cele dydaktyczne.  Jest to gest solidarności, woli wsparcia i pokazania, że warto być najlepszym i dążyć do doskonałości – mówił J. Górczyński.

     Jak mówił dyrektor szkoły T. Łodej otrzymany sprzęt będzie służył zabezpieczeniom sieci informatycznych, a także pracy dydaktycznej, podczas której uczniowie będą  uczyli się programować takie urządzenia, co jest niezbędnym wymogiem. Środki finansowe zostaną zagospodarowane na wymianę drzwi do sal lekcyjnych oraz remont korytarza parteru budynku.

     Naczelnik Mariusz Łata w imieniu starosty ostrowieckiego, Marzeny Dębniak, wyraził podziękowania za otrzymane dary. Jak mówił naczelnik, obecnie już ruszyły przetargi na planowane zadania remontowe w szkole. Prace zostaną wykonane jeszcze  w tym roku. Nikt nie ma wątpliwości, że wnętrza szkoły wymagają remontu. Przez lata nie było tu żadnych inwestycji.   Powiat Ostrowiecki, który znalazł się w zapaści finansowej po poprzedniej kadencji nie jest w stanie udźwignąć samodzielnie wszystkich zadań. Stąd dobra współpraca i zrozumienie potrzeb, to najcenniejszy dar, który owocuje konkretnymi działaniami na rzecz nie tylko młodzieży szkolnej, ale wszystkich mieszkańców powiatu ostrowieckiego.