Czyste zasady pracy w starostwie

Czyste zasady pracy w starostwie

 

 

3 sierpnia 2015, podczas spotkania z Naczelnikami Wydziałów Starostwa Powiatowego, Kierownikami Referatów i Pracownikami zatrudnionymi na samodzielnych stanowiskach, Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki poinformował, iż na podstawie przepisów art. 32 i 33 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r. (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458), wystąpi do pracowników o złożenie oświadczeń o stanie majątkowym.

Wezwanie do złożenia oświadczeń majątkowych ma na celu eliminację ewentualnych sytuacji powodujących konflikt interesów i uniemożliwiających pracownikom właściwe i zgodne z prawem wykonywanie obowiązków służbowych.

Decyzja Starosty ma m. in. związek z niesławnym projektem oświatowym dot. doskonalenia nauczycieli powiatu ostrowieckiego, realizowanym również przez pracowników starostwa w poprzedniej kadencji, który jest przedmiotem badania przez uprawnione organy.


Czyste zasady pracy w starostwie