CZY BĘDĄ DODATKOWE GODZINY DLA MATURZYSTÓW?

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego przeznaczył kwotę 100 tys. złotych  na organizację w miesiącu marcu i kwietniu dodatkowych lekcji dla uczniów przygotowujących się do tegorocznej matury.

W zakres zajęć ma wejść po 6 godzin tygodniowo dla każdej klasy z naciskiem na dwie godziny matematyki. Natomiast pozostałe godziny będą wybrane według uznania dyrektorów i nauczycieli.

Zajęcia te będą mogły się odbyć jeśli uczniowie wrócą do szkół, ponieważ nauka zdalna niestety nie zastępuje w pełni stacjonarnych zajęć. Stąd też decyzja o uruchomieniu środków jest ściśle powiązana z wytycznymi rządu w sprawie stanu epidemii.

Na chwilę obecną nie ma jasnych wskazań co do zasad organizowania matur. Dyrektorzy natomiast przygotowują się do przeprowadzenia próbnych matur, które w tym roku też odbywają się na nieco innych zasadach. Zmiana dotyczy głównie przekazywania arkuszy egzaminacyjnych do szkół.