CZAD – NIEWIDZIALNY MORDERCA – BĄDŹ CZUJNY!!!

Sezon grzewczy w pełni, a wraz z nim wzrasta  zagrożenie zatrucia czadem!!!

Poniżej przedstawiam kilka rad ograniczającym możliwość powstania czadu – tlenku węgla.                                         OSTRZEGAM!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie  z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

Tlenek węgla dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie wchłaniany jest do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów wewnętrznych. Następstwem ostrego zatrucia może być nawet śmierć.

OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA

1. Lekkie zatrucie: ból głowy, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie.

2.Średnie zatrucie: nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca.

3. Ciężkie zatrucie: drgawki, utrata przytomności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

KTO JEST NARAŻONY NA DZIAŁANIE TLENKU WĘGLA?                                            

Każda osoba przebywająca w środowisku skażonym tlenkiem węgla narażona jest na jego działanie. Efekty działania czadu, przy takim samym stężeniu i w takim samym czasie, mogą być jednak różne dla poszczególnych osób.                                                                                    

 Do grupy największego ryzyka należą:                                                                                        

  – noworodki i niemowlaki (obok normalnej hemoglobiny występuje   u nich hemoglobina  płodowa, która wiąże dwukrotnie więcej tlenku węgla, niż zwykła hemoglobina),                     

dzieci,                                                                                                                                        

 – kobiety ciężarne,                                                                                                                      

 – osoby w podeszłym wieku,                                                                                                          

osoby z wadami serca oraz chorobami oskrzelowo-płucnymi,                                                 

 – osoby z wadami serca oraz niewydolnością układu oddechowego.                                       

   Cięższym zatruciom ulegają także osoby wykonujące prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym.

JAK ZAPOBIEGAĆ ZATRUCIOM CZADEM?                                                                 

Należy :

1. Zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń,

2. Uchylić okno w mieszkaniu, w którym korzysta się z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),

3. Stosować mikrowentylację okien i drzwi (częsty błąd – to zbyt szczelnie zamknięte okna),

4. Regularnie sprawdzać, czyścić, dokonywać okresowych przeglądów – prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych,

5. Przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,

6. Zainstalować w odpowiednim miejscu czujki tlenku węgla.                                                       

Nie należy:                                                                                                                                       

 1. Zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

2. Spalać niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane,              

3. Używać niesprawnych technicznie urządzeń, w których odbywa się proces spalania,

4. Zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,

5. Instalować urządzeń i systemów grzewczych na „własną rękę”,

6. Bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

CZUJKI DYMU/CZUJNIKI TLENKU WĘGLA – CZY TRZEBA JE INSTALOWAĆ?                                                                    

  1. Warto w domu lub mieszkaniu zainstalować czujkę dymu oraz czujnik tlenku węgla –  mała inwestycja w duże bezpieczeństwo.

2. Podstawową funkcją czujnika tlenku węgla (czadu) jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi on poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia, pozwala na szybką reakcję użytkownika w sytuacji zagrożenia życia. Podstawową funkcją czujki dymu jest stosunkowo wczesne jego wykrycie. W przypadku pożaru w mieszkaniu najczęściej najpierw pojawia się dym, a następnie wysoka temperatura oraz duży ogień – prawidłowo działająca czujka dymu powinna w porę wykryć grożące nam niebezpieczeństwo. Pamiętać należy, że czujka dymu nie zastępuje czujnika tlenku węgla i odwrotnie.

3. Czujka/czujnik odpowiednio wcześnie zasygnalizuje niebezpieczeństwo.

4. Nie należy montować czujek/czujników przy oknie, kratkach, przewodach wentylacyjnych czy  w miejscach zbyt zawilgoconych. Niewłaściwie dobrane ustawienie czujki/czujnika może negatywnie wpłynąć na jej pracę i skuteczność. Zalecane lokalizacje czujek/czujników, jak również lokalizacje, których należy unikać znajdują się w instrukcjach dołączonych do ww. urządzeń.

5. Niewłaściwie dobrane ustawienie czujki/czujnika może negatywnie wpłynąć na jej/jego pracę i skuteczność.

PAMIĘTAJ:                                                                                                                                    

Zakup i zamontowanie w mieszkaniu czujki dymu i czujnika tlenku węgla to mała inwestycja w duże bezpieczeństwo.                                           

Opracował: Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ppoż. Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.