Ćwierć wieku Warsztatu Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu „RAZEM” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo świętował jubileusz 25-lecia działalności. W imieniu władz Powiatu Ostrowieckiego gratulacje kierownik WTZ- Annie Kolasie, a za jej pośrednictwem wszystkim pracownikom złożyła wiceprzewodnicząca Rady Powiatu- Małgorzata Bień.

– Dziękuję za wieloletnie zaangażowanie, pasję i pracę twórczą, dzięki którym Warsztat Terapii Zajęciowej jest dla swoich podopiecznych miejscem wyjątkowym. Wasza działalność na rzecz osób niepełnosprawnym umysłowo uświadamia nam, że są oni wyjątkowi, utalentowani, otwarci na świat i ludzi.

Kierownictwu Placówki a także członkom Stowarzyszenia „RAZEM” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo składamy najserdeczniejsze życzenia satysfakcji i wszelkiej pomyślności. Wyrażamy przekonanie, iż kolejne lata przyniosą nowe sukcesy i dalszy rozwój- życzyła w imieniu starosty Marzeny Dębniak.

Na Warsztat Terapii Zajęciowej uczęszcza 55 uczestników. Są to osoby dorosłe, niepełnosprawne intelektualnie, często również z problemami ruchowymi.

– Stwarzamy warunki, aby osoby niepełnosprawne mogły się zaangażować w życie społeczne, publiczne, wyrazić swoje oczekiwania, potrzeby. Wreszcie rozwijać talenty. Żeby znalazły się w grupie osób podobnych do siebie, ale wychodzimy też do społeczeństwa. Nasi podopieczni spotykają się z młodzieżą szkolną, mamy ofertę dla  przedszkolaków, współpracujemy z bardzo wieloma instytucjami- powiedziała kierownik Anna Kolasa.

Rehabilitacja prowadzona jest w kilkunastu pracowniach tematycznych. Swoje funkcje WTZ spełnia poprzez angażowanie niepełnosprawnych intelektualnie w bardzo różnorodne przedsięwzięcia, na polu sportowym, kulturalnym, turystycznym, społecznym, biorąc udział w wielu wydarzeniach.