Ćmielów świętował ważne jubileusze

Ćmielów świętował ważne jubileusze

510. rocznica nadania praw miejskich, 25 lat samorządności, 110-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej – trzy jubileusze uroczyście świętowano przez 3 dni w Ćmielowie. W obchodach uczestniczył także Zbigniew Duda, Starosta Ostrowiecki wraz z Jerzym Brożyną, Przewodniczącym Rady Powiatu.

Uroczystości 15 maja rozpoczęła nadzwyczajna sesja Rada Miasta i Gminy. Obrady otworzyła przewodnicząca rady, Marianna Gierczak. Ważnymi momentami uroczystości było symboliczne wręczenie Aktu Lokacyjnego Miasta Burmistrzowi Ćmielowa, Janowi Kuśmierzowi oraz przyznanie Aktów Nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ćmielowa. Otrzymali je: Regina Piotrowicz, wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół w Ćmielowie, Zenona Kwiecień, właściciel Zakładów Porcelany Ćmielów oraz Adam Spała – obecny właściciel Fabryki Porcelany AS Ćmielów, twórca Żywego Muzeum Porcelany.

Gratulacje i życzenia

Obecny na uroczystościach Starosta Ostrowiecki, Zbigniew Duda przekazał na ręce Burmistrza list gratulacyjny z najlepszymi życzeniami dla całej społeczności lokalnej Ćmielowa:

„Ćmielów uroczyście świętuje 510. rocznicę nadania praw miejskich. To doniosłe wydarzenie, które przywołuje bogatą historię miasta i umacnia wspólnotową więź jego mieszkańców. Z okazji tego jubileuszu składamy Panu Burmistrzowi, władzom samorządowym i całej społeczności Ćmielowa gratulacje oraz najlepsze życzenia pomyślności.

Życzymy całej Państwa społeczności kolejnych osiągnięć na miarę niezwykle bogatej tradycji, życzymy dumy i satysfakcji z rozwoju miasta”.

Starosta Ostrowiecki był także jedną z osób, którym Burmistrz Jan Kuśmierz złożył serdeczne podziękowania za pomoc w organizację tak ważnych dla miasta obchodów.

Uroczystości uświetniła wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży „Ćmielów wczoraj i dziś” oraz prezentacja multimedialna pod takim samym tytułem.

Święto OSP

16 maja w ramach obchodów odbył się I Bieg Ćmielowski, zaś 17 maja swój jubileusz świętowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, która w Ćmielowie istnieje od 1905 roku. Podczas uroczystości druhom i druhnom wręczono Złote, Srebrne i Brązowe Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa, przyznano także odznaki Wzorowy Strażak. Słowa uznania za pracę i ofiarność strażaków podczas wykonywania ich trudnej służby przekazał w imieniu starosty Zbigniewa Dudy Przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Brożyna.