CKZIU wysoko w rankingu

W wojewódzkim rankingu „Perspektyw” Technikum nr 4 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Św. ul. Mickiewicza 1 sklasyfikowano na wysokim 14 miejscu. W powiecie ostrowieckim technikum popularnej „Samochodówki” znalazło się na „podium” – zajęło miejsce drugie.  

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Perspektyw, technika są oceniane za pomocą czterech kryteriów: sukcesy w olimpiadach 20%, matura – przedmioty obowiązkowe 20%, matura – przedmioty dodatkowe 30%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Wysoka pozycja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w rankingu „Perspektyw” to wspólny sukces uczniów (szczególnie ubiegłorocznych absolwentów kształcących się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i technik usług fryzjerskich), nauczycieli i dyrekcji szkoły.