Ciepłe życzenia z Zespołu Szkół Specjalnych

Delegacja uczniów  Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Iłżecka 33  wraz z opiekunem i panią dyr Magdaleną  Wykrota – Skóra udała się z przedświąteczną wizytą do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. Z okazji  zbliżających się Świąt Wielkanocnych, uczniowie złożyli serdeczne życzenia pani staroście Marzenie Dębniak oraz panu wicestaroście Andrzejowi Jabłońskiemu.