Ciepłe spotkanie z mieszkańcami DPS

Wicestarosta Andrzej Jabłoński uczestniczył w wigilijnym spotkaniu w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Grabowieckiej.

Z tej okazji złożył serdeczne życzenia mieszkańcom placówki, pracownikom, ale również podziękował za ich codzienny trud, wysiłek i opiekę nad osobami starszymi i chorymi.

– Pragnę pokłonić się państwu w dniu dzisiejszym z najlepszymi bożonarodzeniowymi życzeniami. Życzę, aby w waszym życiu nie zabrakło ciepła, abyście doświadczyli troski od tych, którzy się wami zajmują. Aby również znaleźli czas wasi najbliżsi, żeby was odwiedzić, pocieszyć, dodać słowa otuchy. Byście w nowonarodzonym Dziecięciu Jezus znaleźli źródło miłości, mocnej wiary, wszystkiego co z tej dobroci może dla was wypływać- życzył Andrzej Jabłoński.

Przy świątecznym stole zasiedli również radny i kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ulicy Żabiej- Robert Rogala, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Krzysztof Wojtachnio, dyrektor Domu Pomocy Społecznej na osiedlu Słonecznym- Barbara Cudzik, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej na osiedlu Pułanki- Anna Kolasa. Złożenia świąteczne przekazał wszystkim dyrektor DPS- Mieczysław Libuda.