„Chreptowicz” w projekcie „Ekomłodzież”

Uczniowie klas biologiczno-chemicznych  z ostrowieckiego „Chreptowicza” często odbywają zajęcia edukacyjne poza murami swego liceum. Tym razem młodzież z  klasy 1e i 2e wiedzę z przedmiotów profilowych poszerzała podczas zajęć warsztatowych prowadzonych w Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Chęcinach. O tę formę edukacji  na specjalistycznym sprzęcie badawczym zadbały nauczycielki chemii i biologii, Ewa Studzieżba i Joanna Żelazna-Żak, które dzięki nawiązanej współpracy z Centrum Nauki zorganizowały dla uczniów ciekawe wyjazdy stanowiące  realizację Projektu „Ekomłodzież”.

– Dzięki takim wyjazdom mamy możliwość  łatwiejszego przyswojenia i utrwalenia   poznanej w szkole wiedzy teoretycznej , którą podczas zajęć łączymy z praktyką – mówi Weronika Barańska, uczennica klasy 2e.

– Mając możliwość wykonywania ćwiczeń na profesjonalnym sprzęcie, lepiej przygotowujemy się do matury – dodaje Dagmara Utnik z klasy 2e. – Tego typu warsztaty w laboratoriach pomagają przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczną, co na pewno przyda się i na maturze, i w dalszej przyszłości.

– Program warsztatów był bardzo bogaty. Przeprowadzaliśmy ciekawe doświadczenia i badania, szczególnie z zakresu  chemii nieorganicznej  oraz z zakresu ekologii – relacjonuje Julia Rolak z klasy 1e. – Badaliśmy m.in. właściwości sorpcyjne gleby, twardość wody metodą wersenianową, określaliśmy stopień zanieczyszczeń wód różnego pochodzenia oraz pH gleby za pomocą kwasomierza glebowego i pH-metru.

W przerwach między kolejnymi zajęciami laboratoryjnymi młodzież zwiedzała przygotowane w Centrum Nauki wystawy bądź uczestniczyła w wykładach dotyczących głównie ciekawostek ze świata chemii i biologii.