„Chreptowicz” najlepszy w projekcie „Szwajcarskie Scyzoryki”

Pierwsze miejsce w konkursie projektowym „Szwajcarskie Scyzoryki” zdobył uczniowski zespół z LO nr II im. J. Chreptowicza w składzie: Aneta Bień, Weronika Forc, Małgorzata Garbacka, Maciej Majcher i Mateusz Sitarski.

Opracowany przez nich materiał ilustrujący podobieństwa między regionem świętokrzyskim i Szwajcarią został najwyżej oceniony spośród wszystkich prac konkursowych innych uczestników. W nagrodę za zwycięstwo w projekcie współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach współpracy z krajami członkowskimi Unii Europejskiej uczniowie „Chreptowicza” otrzymali tablety, a ich projektowa praca została opublikowana w dwujęzycznym wydawnictwie oraz zaprezentowana na wystawie plenerowej w Kielcach prezentującej wspólne obszary kulturowe, gospodarcze i przyrodnicze.
– Naszym zadaniem było opracowanie treści i materiałów graficznych ilustrujących podobieństwa między Ziemią Świętokrzyską a dziedzictwem i kulturą Szwajcarii- mówi uczennica Weronika Forc. – Należało opracować jeden z zaproponowanych przez organizatora obszarów: Kraina i środowisko, Turystyka, Potrawy i napoje, Sztuka i folklor, Sławne osoby, Historia, Wynalazki i technika.
– My przygotowaliśmy i opracowaliśmy kategorię tematyczną „Kraina i środowisko”- dodaje Małgorzata Garbarczyk. – Skupiając się głównie na omówieniu flory i fauny, jaskiń i gór „Bałtowskiej Szwajcarii”, dostrzegliśmy wiele analogicznych elementów w krajobrazie szwajcarskim.

1 3
– To był bardzo nietypowy projekt- ocenia uczennica Aneta Bień.- Przed przystąpieniem do niego nie zdawaliśmy sobie sprawy, że okaże się tak wciągający i tak zaskakujący. Pracując nad nim, odkryliśmy wiele ciekawych informacji, których z pewnością nie poznalibyśmy, gdyby nie ten projekt. Udało nam się wyeksponować najciekawsze treści i stworzyć oryginalną szatę graficzną do publikacji wszystkich prac konkursowych.
– To bardzo ważne, że młodzież przystępująca do projektu jest usatysfakcjonowana rezultatami swojej pracy, włożonego wysiłku i poświęconego czasu- mówi wicedyrektor LO nr II Piotr Pobiega, koordynator szkolnych działań projektowych. – Cieszę się, że nasi uczniowie chętnie podejmują projektowe wyzwania i odnoszą sukcesy. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie promowali przedsiębiorcze postawy i poszerzali wiedzę o lokalnym regionie ze szczególnym uwzględnieniem biznesowego potencjału.
Cała szkolna społeczność „Chreptusa” gratuluje uczniom zwycięstwa, bezkonkurencyjności w województwie świętokrzyskim i zasłużonego nie tylko miana „szwajcarskich Scyzoryków”, ale przede wszystkim „Scyzoryków świętokrzyskich”.

2 4