„Chreptowicz” na kolejnej, wspaniale spędzonej, Ogólnopolskiej Nocy Biologów

Już po raz kolejny uczniowie klas biologiczno-chemicznych Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza  wybrali się na Ogólnopolską Noc Biologów do uczelni wyższych, z którymi od kilku lat współpracuje ich szkoła.

Podczas tegorocznej edycji naukowej  imprezy nowe doświadczenia z zakresu biologii i chemii młodzież z„Chreptowicza”  zdobywała w murach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (klasa 1e i 2e) oraz w murach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (klasa 1a i 2a). Obie uczelnie przygotowały dla uczestników bogaty program wykładów, warsztatów, prezentacji, pokazów, wystaw i zajęć laboratoryjnych, spośród których każdy mógł wybrać najbardziej go interesujące. Największym powodzeniem u uczniów „Chreptowicza” cieszyły się te zajęcia, które dotyczyły samego człowieka, te, które  pozwalały na zapoznanie się z nowymi zagadnieniami i procesami występującymi na świecie oraz te, dzięki którym można było zaobserwować praktyczne zastosowanie wiedzy zdobywanej w szkole.

– Na kieleckim uniwersytecie najbardziej oblegane były ćwiczenia laboratoryjne – mówi Gaia Maluha z klasy 1e. – Z wielkim zaciekawieniem braliśmy udział w warsztatach zatytułowanych „Dysekcja serca”, „Krótka lekcja jak wygląda sekcja serca” czy „Poznaj rybę od środka – sekcja ryby”. Bardzo dużo dowiedzieliśmy się o nowinkach i ciekawostkach ze świata nauki, które dotyczą jednak naszego codziennego życia. Wiedzę chłonęliśmy  na przykład podczas wykładu „Nanozwiązki jako leki przyszłości”, „Komórki macierzyste – fakty i obietnice” , „Chemia żywi, leczy i zbliża”, „Ludzki mikrobiom i choroby przewlekłe” czy „Glony-naturalne źródło młodości”.

– Mnie szczególnie zainteresowała debata profesorka „Czy antybiotyki jeszcze nas chronią?” – dodaje Julia Łata z klasy 1e. – Słuchając dyskusji ludzi nauki, mogłam skonfrontować swoją wiedzę z prezentowanymi wynikami badań naukowych, które zweryfikowały moje dotychczasowe doświadczenia. Dużo ciekawych rzeczy dowiedziałam się też na warsztatach „GMO i inne „cuda” oraz „Drobnoustroje w nas” i „Drobnoustroje wokół nas”. W przyszłości na pewno będę korzystać ze zdobytej tam wiedzy.

–  Największą popularnością na lubelskim uniwersytecie cieszyły się zajęcia praktyczne – mówi Marlena Nowak z klasy 2a. –  Podczas „Podróży do wnętrza ludzkiego ciała” można było nie tylko oglądać prezentowane eksponaty, ale  także dotykać autentycznych ludzkich organów. Zajęcia „I ty możesz zostać detektywem” dawały możliwość m.in. stworzenia własnej próbki DNA. Zdecydowanie najciekawszymi tematami wykładów były: „Biologia miłości” oraz „Neurochemia używek”, ponieważ w największym stopniu odnosiły się do otaczającej nas rzeczywistości. Intrygującym zjawiskiem okazała się zdolność żywych organizmów do świecenia, wyjaśniona w prezentacji „Bioluminescencja – niesamowite światło w ciemnościach”. Równie ciekawe były wystawy prezentujące m.in. zdjęcia rentgenowskie zwierząt oraz przedstawiające  anatomiczną budowę człowieka.

– Wrażenia, z jakimi wróciliśmy z Nocy Biologów zorganizowanych zarówno przez UJK w Kielcach , jak i UMCS  w Lublinie, zainspirowały nas do dalszego rozwoju i zgłębiania wiedzy z przedmiotów kierunkowych, które w przyszłości będziemy  zdawać  na maturze i z pewnością kontynuować  na kierunkach wybranych studiów – podsumowuje Julia Rolak z klasy 1e.

– Myślę, że takie edukacyjne wyjazdy na uczelnie wyższe są ważne dla uczniów – uzupełnia  Dagmara Utnik z klasy 2e. – Nie tylko poszerzają w atrakcyjny sposób treści wymagane na maturze, wzmacniając tym samym przygotowanie do egzaminów, ale i też umożliwiają nam poznanie oferty kierunków kształcenia różnych uczelni.

Ogólnopolska Noc Biologów w Kielcach została poprzedzona wizytą w chęcińskim Centrum Leonardo da Vinci, a Noc Biologów w Lublinie zwiedzaniem Muzeum Aptekarstwa. Młodzież klasy 1a i 2a wraz z nauczycielkami (Agnieszką Kowalską, Małgorzatą Słowik i Iwoną Styczeń) poznała historię zakładów farmacji, dawne sposoby wyrobu lekarstw w aptekach oraz dowiedziała się, jakimi środkami leczyli się ludzie w XIX i XX wieku. Z kolei uczniowie klasy 1e i 2e wraz ze swoimi  nauczycielami (Joanną Żelazną-Żak, Ewą Studzieżbą i Piotrem Żakiem) spędzali czas, łącząc pożyteczne z przyjemnym podczas interaktywnej wystawy o procesach biologicznych zachodzących w ludzkim organizmie. Wśród różnych edukacyjnych atrakcji badali np. pojemność płuc, oglądali swoje szkielety i podglądali żyły swych rąk, zaś podczas późniejszych warsztatów dokonywali miareczkowania. Z Centrum nauki wszyscy wyszli z przekonaniem, że biologia i chemia to fascynujące dziedziny wiedzy.

Wszystkie zajęcia, w których uczestniczyli uczniowie, miały ciekawą formę, poprzez którą  w przystępny sposób przekazana została  cenna wiedza.