„Chreptowicz” na ciekawym „spotkaniu z chemią” w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nauka w LO nr II im. Joachima Chreptowicza to nie tylko lekcje w  szkolnych salach. Bardzo często praktykowaną  formą zgłębiania wiedzy  jest nauka poprzez zajęcia oferowane przez renomowane uczelnie wyższe. W minionym tygodniu  pierwsze i drugie klasy biologiczno-chemiczne skorzystały z zaproszenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zorganizował dla młodzieży szkolnej pokaz doświadczeń chemicznych.

W edukacyjnym wydarzeniu zatytułowanym „Spotkanie z ciekawą chemią” „Chreptowicz” uczestniczył już po raz kolejny i po raz kolejny wrócił z Krakowa zadowolony. W sali audytoryjnej pracownicy Dydaktyki Chemii zaprezentowali gościom zarys historii chemii i przeprowadzili 19 ciekawych doświadczeń chemicznych. Młodzieży najbardziej podobały się eksperymenty, którym towarzyszyły efekty  akustyczne i świetlne oraz reakcje oscylacyjne. Uczniowie „Chreptusa” przyznają jednak, że choć chemiczne pokazy  były bardzo interesujące i widowiskowe, to nie wszystkie zademonstrowane eksperymenty były dla nich nowością.

– Niektóre doświadczenia i ich przebieg znaliśmy, ponieważ wykonywaliśmy je na lekcjach chemii – mówi z zadowoleniem Natalia Cędzikowska, uczennica klasy 2e. – Z kolei niektóre eksperymenty albo nie były nam w ogóle znane, albo znane tylko z  teorii ze względu na brak możliwości przeprowadzenia ich w warunkach szkolnych, pozbawionych specjalistycznego sprzętu, w jaki wyposażone są uczelniane laboratoria.

– Wszystkie zaprezentowane doświadczenia dotyczyły treści programowych obowiązujących na egzaminie maturalnym  z chemii – dodaje Milena Soboń z klasy 2e. – Obserwacja chemicznych eksperymentów jest więc bardzo przydatna w przygotowywaniu się do matury na poziomie rozszerzonym.

Nic dziwnego, że nauczycielki chemii, Ewa Studzieżba i Małgorzata Ordowska każdego roku dbają o jak najlepsze przygotowanie swych podopiecznych i zapewniają im urozmaicone formy nauki tego niełatwego przedmiotu, z którym jednak młodzież „Chreptowicza” radzi sobie dobrze, co potwierdzają wysokie wyniki egzaminów maturalnych.