Chętnie doradzą

Wybrano nowych członków wchodzących w skład rady muzealnej – organu doradczego i opiniującego, który ma wspomagać pracę ostrowieckiego muzeum.
Rada muzeum ma dwa główne zadania – opiniowanie planu działania placówki, a potem ocenę jej pracy i realizacji zaplanowanych działań. Ma czuwać nad tym, by placówka właściwie dbała o zgromadzone eksponaty, by były one właściwe eksponowane, prowadzona była właściwa dokumentacja zgromadzonych zabytków.
W skład rady weszli: wicestarosta Eligiusz Mich, Piotr Mrugała, dr Paweł Gotowiecki, Krystyna Żurek oraz Katarzyna Pyżewicz, Wojciech Borkowski ze Stowarzyszenia Muzeów Polskich, dr Wojciech Główka, kierujący Muzeum Miasta Kielce, dr inż. Zenon Duda z AGH, od lat prowadzący badania naukowe na Krzemionkach.