Więcej o: Uchwała Nr XXXII/189/2020 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 lipca 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom COVID-19, dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i  jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Ostrowieckiego.

Uchwała Nr XXXII/189/2020 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 lipca 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom COVID-19, dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Ostrowieckiego.

Uchwała Nr XXXII-189-2020- do pobrania 

Czytaj więcej o Uchwała Nr XXXII/189/2020 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 lipca 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych w celu przeciwdziałania zakażeniom COVID-19, dotyczących działalności podmiotów o zasięgu ponadgminnym: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Ostrowieckiego.
Więcej o: Ogłoszenie Nr 3/2020 o naborze na wolne stanowisko pracy: pracownika ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

Ogłoszenie Nr 3/2020 o naborze na wolne stanowisko pracy: pracownika ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

Ogłoszenie Nr 3/2020 o naborze na wolne stanowisko pracy: pracownika ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.

Czytaj więcej o Ogłoszenie Nr 3/2020 o naborze na wolne stanowisko pracy: pracownika ds. dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.
Więcej o: Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa sprawie zniesienia ograniczeń wprowadzonych przepisami porządkowymi ustalonymi w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARC-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa sprawie zniesienia ograniczeń wprowadzonych przepisami porządkowymi ustalonymi w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARC-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.

Zarządzenie Nr 75/2020 z dnia 7 lipca 2020 Burmistrza Ćmielowa sprawie zniesienia ograniczeń wprowadzonych przepisami porządkowymi ustalonymi w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARC-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej […]

Czytaj więcej o Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa sprawie zniesienia ograniczeń wprowadzonych przepisami porządkowymi ustalonymi w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARC-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.