Być aktywnym seniorem – to brzmi dumnie

10 i 11 czerwca odbyły się VI Ostrowieckie Senioralia, na które zaprosił Uniwersytet Trzeciego Wieku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta Zbigniew Duda.

Dwudniowe święto seniorów rozpoczęła konferencja w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości. W niedzielę uroczystości przeniosły się do Amfiteatru w Parku Miejskim, gdzie odbyła się część artystyczna. Gośćmi senioralii byli m. in. wicestarosta Eligiusz Mich i naczelnik Wydziału Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Wojciech Lesiak.