Nowy bus posłuży podopiecznym placówki z Małachowa

Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda wraz z dyrektorem PFRON Andrzejem Michalskim i dyrektorami PCPR – Pawłem Walesicem i Krzysztofem Wojtachnio przekazali na ręce dyrektora domu dziecka w Małachowie, Mariusza Peli kluczyki do busa do przewozu osób. Samochód uzyskano z “Programu wyrównywania różnic między regionami” z 70% dofinansowaniem z PFRON-u.