Budżet powiatu na 2019 r. został uchwalony

Radni Rady Powiatu Ostrowieckiego podczas ostatniej sesji większością głosów uchwalili budżet powiatu na 2019 rok.

Jak mówią członkowie Zarządu Powiatu jest to budżet „zaciskania pasa”. Ograniczeniu mają podlegać między innymi wydatki dotyczące promocji czy wynagrodzeń. Przyczyny podjęcia takich działań wyjaśniała radna Agnieszka Rogalińska.

– Ten rok będzie trudny, a nawet bardzo trudny pomimo, że przedstawiony dokument zabezpiecza realizację zadań powiatu. Dochody budżetu są stabilne. Nie mniej jednak całość pracy finansowej dostosowano do możliwości powiatu. Do podjęcia działań naprawczych zmusiły nas rolowanie kredytu w poprzedniej kadencji czy sytuacja w szpitalu. Niestety teraz czeka nas zaciskanie pasa, racjonalizowanie kosztów zarówno w Starostwie Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędzie Pracy. Praktycznie nie będzie istniała promocja, a te pieniądze chcemy przeznaczyć na remonty w szkołach, których w ostatnich latach brakowało.

O konieczności wprowadzenia programu naprawczego przekonywał wicestarosta Andrzej Jabłoński

– Nie ulegajmy złudzeniu, że mamy jakieś wolne środki do zagospodarowania, bo są to pieniądze, które będą musiały być wydane na ważne potrzeby. Racjonalne gospodarowanie finansami w takim samorządzie jak powiat, gdzie pieniądze mają z góry swoje przeznaczenie oznacza, że środków wolnych nie powinno być. Mamy do wyremontowania drogi, szkoły, wisi nad nami dług szpitala. Musimy wprowadzić program naprawczy, który będzie narzędziem do budowania rozwoju powiatu, a nie jego destrukcji.

Ogółem dochody budżetu na 2019 roku ustala się w wysokości 131.241.460,82 zł, oraz wydatki na kwotę 130.841.460,82 zł.