Budżet powiatu na 2016 roku przyjęty

Budżet powiatu na 2016 roku przyjęty

Podczas poniedziałkowej sesji radni powiatowi zatwierdzili projekt budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2016 rok.

Koniec roku to czas wytężonej pracy zwłaszcza dla samorządów, które przed nadejściem nowego muszą opracować i zatwierdzić plan finansowy. Ta jedna z  najważniejszych sesji odbyła się w ostrowieckim starostwie 28 grudnia.

Dochody budżetu powiatu wyniosą ponad 120 milionów 37 tysięcy złotych – 125 tysięcy złotych więcej niż wydatki, które kształtują się na poziomie 119 milionów 912 tysięcy i 207 złotych. Najwięcej funduszy przeznaczonych zostanie na edukację i pomoc społeczną.

Zrównoważony, odpowiedzialny plan finansowy

– Budżet jest taki jak obiecywałem, realny. Nie ma w nim przeszacowanych dochodów i wydatków – powiedział starosta Zbigniew Duda. – Będziemy realizować inwestycje, na które nas stać. Rezygnujemy z inwestycji, których nie moglibyśmy wykonać bez zaciągania kredytów.

Jak podkreślił Starosta Ostrowiecki, przedstawiony projekt budżetu jest właściwie skonstruowany i możliwy do zrealizowania. Za przyjęciem budżetu  opowiedziało się 14 radnych, a 9 wstrzymało się od głosu.

W przyszłym roku planowana jest m.in. rozbudowa drogi wojewódzkiej wraz z mostem na rzece Kamiennej, przebudowa ulicy Samsonowicza – II etap, ulicy Polnej i ulicy Armii Ludowej w miejscowości Szewna oraz budowa chodnika przy Alei Jana Pawła II, a także m. in. instalacja windy w Domu Pomocy Społecznej na osiedlu Słoneczne. Ustabilizowana zostanie również skarpa wzdłuż drogi powiatowej Ćmielów – Krzyżanowice – Przeuszyn w miejscowości Ćmielów wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej.